Ga naar:KleurZuiverheidSlijpKaratuur

De 4 C’s Van Diamanten: Kwaliteit Leren Beoordelen

  Leer alle benodigde informatie om diamanten hun kwaliteit perfect te kunnen beoordelen online op onze website.

Kleur

Als algemeen regel zijn de witste diamanten de duurste. Uitgezonderd zijn de felgekleurde gele, blauwe of roze diamanten. Deze diamanten hebben hun aparte kleur gekregen omdat niet zoals witte diamanten ze niet puur uit koolstof bestaan. Een heel beslissend factor in de kleur van diamanten is de aanwezigheid van stikstof. De meeste diamanten vallen dan wel in tussen wit en donkerbruin.

Met uitzondering van blauwe, felgele of blauwe diamanten zijn de uitzonderlijkste diamanten de witste diamanten, zijn komen het minste voor van de normale kleurschaal. Objectief is ook zuiverheid een heel belangrijk factor voor het helpen beslissen van de totale kwaliteit van de diamant relatief tot zijn grootte. Als algemene regel verkopen wij in ons winkel de top 20% in kwaliteit van diamanten. We kunnen u niet alleen maar uw perfecte witte diamant helpen vinden, maar we kunnen u ook helpen met een gekleurd diamant te vinden op verzoek, uiteraard tegen heel scherpe prijzen.

Uitleg over de kleur van diamanten (normale schaal van wit tot bruin)

1. Kleurloze Diamanten

De meeste juweliers en diamantairs zijn het eens met elkaar over het volgende: het is aanbevolen om de witste diamanten te zetten in wit goud. De reden hiervoor is omdat geel goud dan reflecteert in de diamant, wat ervoor zorgt dat uw diamant minder wit zou lijken.

D kleur diamant
De witste diamant is die met kleur “D”. Het is best moeilijk om de kleuren D, E en F te onderscheiden van elkaar, en de enige manier om het zeker te weten is met een authentiek certificaat of als u het koopt bij een heel vertrouwbaar juwelier. Diamanten met D kleur worden beschouwd als de meest kleurloze en perfecte witte diamanten. Onder goed licht kunt u ze leren onderscheiden.
E kleur diamant
De tweede hoogste kwaliteit bij witte diamanten is kleur “E”. Dit is de tweede meest kleurloze kleur, dus van de witte diamanten is “E” kleur nummer twee in waarde. De kwaliteit ligt nog steeds fantastisch, maar met gewoon hun ogen zonder vergrootglas kunnen de meeste mensen E niet goed onderscheiden van D en F. Bij de kleur “E” zult u bij het bekijken in juist licht een minieme variatie van wit ontdekken. We stellen dan wel wit licht voor.
F kleur diamant
De derde duurste en meest hoogkwalitatieve kleur van niet-gekleurde diamanten is F. De ervaring die een mens nodig heeft om F van D te onderscheiden is niet zo aanzienlijk, en het is gemakkelijk om dit zelf te leren. Diamanten met kleur “F” worden zoals “D” en “E” beschouwd als kleurloze diamanten en zij vormen samen de drie aanbevolen kleuren voor mensen die de hoogste kwaliteit wensen te kopen.

2. Bijna Kleurloze Diamanten

G kleur diamant
Diamanten met “G” kleur zijn nog steeds hoogkwalitatief, maar de meeste mensen beginnen nu nu zonder aanzienlijke moeite de gele tint te zien. Er zijn toch nog steeds veel mensen die het verschil niet kunnen zien tussen bijvoorbeeld “F” of “G” maar iemand zonder expertise kan dit graad diamant eindelijk met niet te veel moeite onderscheiden.
H kleur diamant
De verschillen in kleur en andere kwaliteitscriteria is zo klein per stap dat vele juweliers en diamantairs eigenlijk wat tijd en moeite nodig hebben om “H” van “G” te onderscheiden. “H” valt nog steeds in de categorie van “bijna kleurloze diamanten” en telt nog steeds als hoge kwaliteit, maar dit is de laagste oprecht fijne graad diamant. Het is nu bijvoorbeeld oprecht gemakkelijk geworden voor een persoon die diamanten niet goed kent om de kleur te onderscheiden tussen bijvoorbeeld “D” en “H”

3. Bijna Kleurloze Diamanten Met Lichte Tint

I kleur diamant
“I” kleur begint een heel gemakkelijk te onderscheiden gele kleur te hebben. Het is bij verre echt geel, maar de lichte gele tint is begint nu heel opmerkzaam te zijn. “I” is de zesde hoogste kwaliteit voor diamanten. In het algemeen komt dit kleur nog steeds vrij wit over, zelf met gele tint.
J kleur diamant
De zevende beste kwaliteit in diamant is “J”. “J” kleur is de laatste in de categorie “bijna kleurloze diamanten met lichte tint” en wordt weer geler. Maar in het algemeen is “J” nog steeds vrij wit volgens de meesten. Tip voor onze klanten die dit soort diamant willen laten zetten in een verlovingsgring: we stellen voor dat u diamanten van deze kleur laat zetten in geel goud

4. Flauwgele Diamanten

Nota: we stellen voor dat u deze diamanten laat zetten in geel goud om de ideale schoonheid uit te laten komen.

K, L & M kleur diamanten
Diamanten die tot de groep flauwgele diamanten behoren zijn de kleuren “K”, “L” en “M”. De gele aard van deze stenen is gemakkelijk te zien door de meest ongetrainde persoon. Alhoewel het nog een redelijk witte overkomen heeft, is er nog steeds heel veel wit te zien.

5. Heel Lichtgele Diamanten

Kleuren N tot M
De kleuren N, O, P, Q, R tellen als heel lichtgele diamanten. Alhoewel ze nog redelijk fel zijn beginnen diamanten in deze kleurklasse al heel duidelijk geel te worden. Diamanten van deze soort zijn wel nog steeds meer wit dan geel. Door de verhoogde statistische waarschijnlijkheidskansen dat klanten ontevreden zullen zijn met hun diamanten als ze in deze kleurklasse passen, zullen de meeste juweliers de optie niet aanbieden om diamanten van deze kleuren te kopen.

6. Lichtgele Diamanten

Kleuren S tot Z
“S”, “T”, “U”, “V”, “W”, “X”, “Y” en “Z” behoren allemaal tot die groep toe. alhoewel het nog vrij licht in kleur is, is de kleur nu echt geel aan het worden. Het is nochtans geen echt geel diamant. Gele diamanten zijn dan weer veel populairder, maar gele kleuren horen bij een helemaal andere klasse “geel”.

7. Gele Diamanten

fancy gekleurde diamanten
Diamanten kunnen vele kleuren hebben, en zodra ze niet meer passen bij de A-Z schaal horen ze bij een helemaal andere klasse, u kunt ze dan nog wel schikken volgens waarde, maar dat is een helemaal ander verhaal. De kleuren van deze soort kunnen variëren van geel tot donkerbruin en zelfs zwart. u kunt ze ook vinden in het blauw en roze, maar die kleuren zijn extreem zeldzaam. Met zeldzaamheid komt een verhoogde waarde, dus roze en lichtblauwe diamanten zijn extreem waardevol relatief tot hun grootte.

Verschillende Soorten Diamanten

deze foto laat de verschillende kleuren zien

fancy gekleurde stenen

Zuiverhuid Van Diamanten Beoordelen

De zuiverhuid van een diamant speel een heel grote grol in de waardebepaling van diamanten. Diamanten met met de grootste waarde zijn de diamanten met de minste insluitsels. Simpeler gezegd, hoe minder insluitsels een diamant heeft, hoe waardevoller (en deldzamer).

1. Loepzuivere Diamanten

de zuiverheid van een loepzuiver diamant
De categorie loepzuivere diamanten houdt alle diamanten in die bij magnificatie van tienvoud nog steeds geen zichtbare insluitsels vertonen. Loepzuivere diamanten zijn de duurste diamanten, indien vergeleken met andere diamanten van dezelfde grootte en kleur. Loepzuivere diamanten bevatten geen echte insluitsels maar hebben wel nog steeds heel kleine vlekjes die alleen maar experts echt kunnen bemerken. Loepzuivere diamanten zijn heel zeldzaam. Alleen maar 2% van alle diamanten hoort bij deze topcategorie, het is de absolute maximum in kwaliteit van zuiverheid die u kunt verwachten van een diamant.

2. Zeer, Zeer Kleine Insluitsels

De zuiverheid van diamanten met zeer, zeer kleine insluitsels
Diamanten met de benaming VVS1 en VVS2, wat “very very slighthly included” betekent, zijn diamanten waarbij u zeer zeer kleine insluitsels kunt bemerken zonder een expert te zijn in het beoordelen van diamanten. VVS1 is lichtjes beter dan VVS2, maar ze worden beiden nog steeds als heel kwalitatief beschouwd. Ze zijn bovendien nog steeds heel zeldzaam! Statistisch gezien is de zeldzaamheid ervan 1 uit 12, wat hun beter maakt dan 11 uit 12 diamanten als u een gemiddeld assortiment zou uitkiezen. Loepzuivere diamanten zijn wat van de meest kwalitatieve soorten, en worden vaak gebruikt om de fijnste en duurste juwelen te maken.

3. Diamanten Met Zeer Kleine Insluitsels

diamanten met zeer kleine insluitsels
De categorie “zeer kleine insluitsels” bestaat uit VS1 en VS2. VS1 is lichtjes beter dan VS2. Diamanten van deze categorie zijn heel passend voor fijne juwelen, en deze diamanten zijn heel vaak in gebruik voor fijnere diamanten juwelen. Op de ladder van diamantkwaliteit zijn ze 1 uit 6, of beter dan 5 uit 6 diamanten. Omdat diamanten met zeer kleine insluitsels zeldzaam zijn, kosten ze meer nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid, maar minder dan diamanten met geen zichtbare insluitsels of met zeer zeer weinig insluitsels.

4. Diamanten Met Kleine Insluitsels

diamanten met kleine intsluitsels
Diamanten die vallen onder de type “met kleine insluitsels” bevatten indien bekeken onder magnificatie van tienvoud zeer duidelijke insluitsels. Ongeveer een derde van alle diamanten is zo goed of beter als deze diamanten, wat hun aanzienlijk minder speciaal maakt. Wanneer de meeste mensen diamanten kopen, vooral als die van aanzienlijke grootte zijn, proberen ze betere kwaliteit te kopen dan de deze, omdat men oprecht gemakkelijk de defecten binnenin kunnen zien.

5. GRADING DIAMONDS WITH OBVIOUS INCLUSIONS

Diamanten met duidelijke insluitsels
Op dit moment begint het al heel gemakkelijk te zijn om insluitsels te bemerken. Diamanten van “I1” kwaliteit horen bij de de benedenste helft in schaarsheid. Diamanten van deze kwaliteit worden niet vaak gebruikt voor de betere juwelen.

6. Diamanten Met Zeer Duidelijke Insluitsels

diamanten met zeer duidelijke insluitsels
Diamanten van de soort “met zeer duidelijke intsluitsels” hebben insluitsels die opmerkzaam gemakkelijk te bemerken zijn. Er zijn bij diamanten van dit soort zoveel insluitsels dat ze in de weg staan van de reflectie van het licht.

Karatuur Van Diamanten

“Karaat” heeft een heel aparte oorsprong. De term komt eigenlijk van een boom die tot ongeveer 10 meter lang wordt die “Ceratonia Siliqua” heet. De boom produceert een fruit met een heel eigenaardig eigenschap: zaden die consistent 0,2 gram wegen. Door de verbazende nauwkeurigheid van de gewicht van dit zaad begonnen mensen het te gebruiken om diamanten te wegen, en zo is de historiek van de terminologie “karaat” beginnen, die nog tot vandaag stand heeft gehouden.
 
Een ongeslepen diamant is vaak veel zwaarder dan een geslepen diamant. Een diamant verliest bijvoorbeeld gemiddeld 50% tot 60% van zijn zijn gewicht . Indien twee stenen dezelfde kleur hebben, en de dezelfde helderheid, zal de steen met de hogere gewicht in karaat de duurdere van de twee zijn. Het is ook belangrijk om te vernoemen dat de prijs exponentieel stijgt in vergelijking me de karatuur van een diamant omdat grotere stenen met hun grootte aanzienlijk zeldzamer zijn.


De Slijpvorm

Dit onderdeel van deze pagina legt de verschillen uit in slijpvormkwaliteit. Elke geslepen vorm heeft een ideaal. Dat wil zeggen dat er ideale proporties zijn voor hargeslepen diamanten bijvoorbeeld, of rondgeslepen diamanten. De hoofdreden waarom sommige diamanten niet ideaal geslepen zijn is dat experts hadden beslist dat in geval van deze diamant er een bepaald balans bestaat tussen de steen zo groot mogelijk krijgen en het opgeven voor een beetje proportie daarvoor. Kortom, er werd ondervonden dat voor een heel kleine verschil in reflectie en vorm, er te veel diamant zou moeten weggeslepen worden. Slijpvorm beïnvloedt de prijs van diamanten amper, zuiverheid, kleur en karatuur spelen een veel groter rol.

UITSTEKEND

Diamanten die uitstekend gesneden zijn passen perfect of bijna perfect bij de ideaal van wat werd beslist als ideale slijpproporties. De meeste juweliers zouden diamanten van dit soort aanbevelen omdat de reflectie bij deze soorten slijpvorm het best is. Diamanten die uitstekend geslepen zijn zijn zeldzaam, alleen 1 uit 25 is zo goed geslepen, maar in Antwerpen kunt u er disproportioneel veel vinden.

ZEER GOED

De tweede beste kwaliteit in slijp. Licht begint hier te weerkaatsen met een lichte afwijking, maar die is niet aanzienlijk. Het is nog steeds een heel goede slijpvorm. Ongeveer 1 op 8 diamanten zijn zo goed geslepen als de soort die in de kwaliteitscategorie “zeer goed” past.

GOED

Ongeveer 1 uit 4 diamanten in de markt van geslepen diamanten is even goed als deze kwaliteitsgraad of beter, dit maakt het nog steeds een slijpvorm van aanzienlijke kwaliteit. Toch zullen de meeste juweliers voorstellen om een steen te nemen met een betere slijpvorm, omdat de verschil in weerkaatsing nu al opmerkzaam begint te worden, en diamanten hun facetten minder met het licht spelen.

TAMELIJK

Diamanten van dit soort wijken aanzienlijk af van de afgesproken ideaal in slijpvorm Op dit moment is het zo dat de reflectie binnenin de diamant heel duidelijk negatief wordt beïnvloedt.

SLECHT

De reflectie van diamanten van deze soort worden oprecht niet aanbevolen voor hun gebruik in fijne juwelen. De reflectie van deze diamanten wordt heel negatief opgemerkt met een blind oog, ze missen schittering.

Een Visuele Representatie Van De Verschillende Slijpvormen En Hun Effecten

hoe licht wordt weerkaatst door de vorm van een diamant

Deze foto laat de belangrijkheid van ideale slijpvormen zien en hun verschil in weerkaatsing binnenin de diamant. Het is voor redenen die u heel duidelijk kunt bemerken zo dat wij een slijpvorm van goede kwaliteit of beter aanbevelen voor gebruik bij de aankoop fijne diamanten juwelen of losse diamanten.

 
 
Zou u graag meer willen weten over diamanten? Gelieve dan de website van Diamond Guidance te bezoeken, een website met veel informatie over diamanten.